Mäklarinformation

Informationen uppdaterad senast: 2019-09-24

Föreningens organisationsnummer
769616-6094

När bildades föreningen?
2009

Vilka är föreningens förvaltare?
Fastighetsägarna

Är föreningen skatteklassad som ”äkta förening”?
Ja

Föreningen består idag av:
125 bostadsrättslägenheter
19 hyresrättslägenheter
11 lokaler (hyresrätt) som disponeras som affärs- kontors- och lagerlokaler.

Vilket år är fastigheterna byggda?
1941

Vad ingår i månadsavgiften?
Värme, varm- och kallvatten, Kabel-TV (grundutbud från Comhem), Bredband 200/200 Mbps via fiber (levereras av Stockholms stadsnät)

Äger föreningen egna parkeringsplatser?
Ja, 9 st (med elstolpar för motor och kupévärmare), 500:-/månad

Det är lång kö och går tyvärr inte säga när det kommer finnas en plats ledig.

Längs med Bergslagsvägen finns boendeparkering med taxa 5 (300:-/månad).

Äger föreningen egna garageplatser?
Ja, 8 st, 1200:-/månad

Det är kö även på garageplatser och är svårt att uppskatta när det finns en ledig plats.

Finns Bredband och Kabel-TV i fastigheten? 
Sedan 2017-03-01 är föreningens fastigheter anslutna till Stockholms stadsnät som ger alla medlemmar bredband om 200/200 Mbit som ingår i avgiften. Kabel TV kan även beställas via Comhem

Godkännes juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privatändamål?
Nej

Vid delägande, vad är minsta ägarandelen för boende?
10 %

Vilken sorts uppvärmning har fastigheten?
Fjärrvärme

Typ av ventilation
Självdrag

Vilken typ av fönster har fastigheterna?
3-glas fönster

Har fastigheten genomgått några omfattande renoveringar, och i så fall när?

1996-1998 byttes el-stigare och samtliga V/A-stammar i kök samt badrum. Fönster renoverades (montering av treglas).
1998 Renoverades fasaden.
2005 Installerades fjärrvärme.
2011 Byggdes nya balkonger.
2012 Bygge av spaljéer för uteplatser.
2013 Installerat nya sopstationer nergrävda i marken.
2014 Utfördes OVK-besiktning. Renovering av tvättstugor.
2016 Stamspolning.
2016 Fönstermålning.
2016 Portarna lackades.
2017 Nya tvättmaskiner och torktumlare.
2017 Förstärkt utomhusbelysning.
2018 Renovering av grunden och husfasaden närmast mark.

Skall fastigheten genomgå några renoveringar, i så fall när?
Det finns inga stora renoveringar planerade i nuläget. Föreningen har en stabil kassa och kommer i inte behöva ta några nya lån för möjliga underhållsarbeten.

Har föreningen beslutat om eller diskuterat en avgiftsförändring?
Styrelsen sänkte avgifterna med 5% från och med 2017-07-01 och med ytterligare 5% den 2018-01-01.  Det finns inga ytterligare sänkningar planerade.

Aktuell skuld
Nuvarande skulden ligger på 30 894 000:-
Belåningen per kvadratmeter ligger på drygt 4200:- vilket är att betrakta som mycket lågt.  Föreningen har i dagsläget s.k. ”dolt kapital” i form av de 19 hyreslägenheter som föreningen upplåter. Sedan föreningen grundades 2009 har närmare 40 procent av lånen amorterats av. Mycket tack vare likvida medel som tillkommit genom hyreslägenheter som upplåtits med bostadsrätter.

Kostnad för överlåtelse
En överlåtelseavgift tas ut om 1 120 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om 448 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2017.

Årsredovisningar

Årsedovisningar hittas under Dokument.

Anmälan om in- och utträde

Dokumentet hittas under Dokument och skickas till föreningens brevlåda på Bergslagsvägen 19, 16876 Bromma.

Andrahandsuthyrning
Som boende i Brf Syskrinet har man under vissa förutsättningar rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Giltiga skäl är bland annat studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vård av sjuk anhörig samt provboende. Skälen skall styrkas av intyg. Uthyrning medges 6 månader i taget maximalt 2 år 6 mån.

Källarförråd
Till varje lägenhet hör ett källarförråd. De är 5-8 m² stora.

Köksfläkt
Kan monteras med utsug eller kolfilter.

Tomträttsavtal
Nuvarande avtal löper ut 2019. Tomträttsavgälden är omförhandlad och något förhöjd för åren 2020-2029. Detta kommer inte påverka avgiften.

Tvättstugor
Föreningen har tre bokningsbara tvättstugor. Varje tvättstuga är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. I anslutning till två av tvättstugorna finns även ett större torkrum.

Återvinning och sopsortering
Se ”Frågor och svar” under medlemsinformation.

Övernattningslägenhet 
Gästlägenhet finns att hyra på Bergslagsvägen 43. Kostnad 200:-/natt. Lägenheten bokas via bokningskalendern på hemsidan. För mer information maila: alfredo@brfsyskrinet.se.