Frågor och svar

Informationen uppdaterad senast: 2021-10-16

Andrahandsuthyrning
Som boende i Brf Syskrinet har man under vissa förutsättningar rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Giltiga skäl är bland annat studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vård av sjuk anhörig samt provboende. Skälen skall styrkas av intyg. Uthyrning medges 6 månader i taget maximalt 2 år 6 mån.

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Ansökan måste behandlas på ett styrelsemöte och dessa hålls normalt 1 gång per månad med längre uppehåll på sommaren.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning  finns under Dokument.

Vid ansökan skall följande bifogas:

Brev där bostadsrättshavaren begär att få hyra ut med angivande av skäl, hyresgäst med personnr, adress och telefonnummer under uthyrningstiden. Intyg som styrker det skäl man anger t ex från skola, arbetsgivare etc, kopia på hyreskontraktet, intyg betr. hyresgästen där t ex tidigare hyresvärd, arbetsgivare etc intygar att detta är en hyresgäst han rekommenderar. INTE bara referenser i form av namn och telefonnummer. Om man inte befinner sig i Stockholms närhet en fullmakt för någon som kan företräda ens intressen om något skulle hända med lägenheten (t ex att hyresgästen orsakar en vattenskada) och snabba beslut behöver fattas.

Styrelsen ser allvarligt på otillåten andrahandsuthyrning. Förr eller senare uppdagas detta och medlemmen riskerar att förverka sitt medlemskap = tvångsförsäljning av bostadsrätten. Vi avråder från korttidsuthyrning via t.ex. Airbnb.

Avgiftsinbetalning, autogiro
Alla frågor gällande inbetalning av månadsavgifter och hyror besvaras av Fastighetsägarna på kundservice@fastighetsagarna.se alternativt på telefon 08-617 76 00. Månadsavgiften betalas in till Brf Syskrinet bg 688-0066. För den som vill betala via autogiro finns blanketter att fås från Fastighetsägarna, du hittar den här.

Bostadsrätt
Innebär att medlemmen, innehavaren, har rätten att bebo lägenheten tillsvidare samt att även rätten att försälja densamma. Observera att både lägenheten och fastigheten är föreningens egendom. Medlem har inte rätt UTAN styrelsens medgivande att göra väsentlig förändring av planlösningen, d v s riva väggar, ta bord kalkstensgolvet i hallen o s v. Man äger alltså inte lägenheten UTAN rätten att bebo densamma.

Brandvarnare
Minst en brandvarnare skall finnas monterad i varje lägenhet och hyreslokal.

Cykelrum
Cyklar, barnvagnar, sparkar och kälkar får endast förvaras i cykelrum. Cykelrum och källargångar får ej belamras med tidningar eller annat skräp. Tänk på brandrisken! Uppgångarnas källarplan och trapphus får på inga villkor belamras med brännbart material, barnvagnar, cyklar el dyl. Där ska vara tomt. Cykelrum finns utmärkta på kartan

Djur
Katter och hundar får naturligtvis inte släppas ut i området utan tillsyn. Fågelmatning är inte tillåten då den medför att råttbeståndet ökar inom området.

Dörrar
För er som har dörrar stående i ert förråd som ni inte använder. Kontakta gärna styrelsen så kan vi samla in dem på central plats, det kanske finns någon som saknar en dörr.

Fastighetsförvaltning
Fastighetens ekonomiska förvaltning sköts av Fastighetsägarna i Stockholm. Ärenden rapporteras till Fastighetsägarna på telefonnummer 08-617 76 00 eller på epostadress kundservice@fastighetsagarna.se.

Fastighetsskötare
Fastigheten sköts av Storholmen. Se kontakta oss för att göra en felanmälan på något i fastigheten till Storholmen.

Lägenhetsbeteckning
För lägenhetsbeteckning, kontakta Fastighetsägarna på telefonnummer 08-617 76 00 eller epost kundservice@fastighetsagarna.se.

Föreningsstämma
På föreningsstämman (vanligen i maj/juni varje år) behandlas viktiga frågor som avgörs av medlemmarna genom omröstning. Du har där möjlighet att avge din röst i frågor som väcks genom motioner från medlemmar och förslag från styrelsen. Ärenden som behandlas anslås i förväg på föreningens hemsida.

Motion: Ärende som medlem önskar få behandlat skall skriftligen tillställas styrelsen senast 10 dagar före stämman.

Röstning genom ombud: Medlem har rätt att via fullmakt låta ombud rösta för henne/honom. Fullmakten skall vara skriftlig och bevittnad av 2 personer samt medtagas på stämman. Ombud från bara företräda en medlem.

Försäkringar
Tilläggsförsäkring för bostadsrätt ska tecknas av bostadsrättsinnehavaren själv.

Förändrade ägandeförhållanden
Vid ändrade ägandeförhållanden av en bostadsrätt behöver en ny ansökan för medlemskap i bostadsrättsföreningen göras. Den skickas in till styrelsen tillsammans med ett kontrakt som visar på de nya ägandeförhållandena.

Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen. Endast fysiska personer beviljas medlemskap i Brf Syskrinet. Juridiska personer accepteras ej. Ansökan om medlemskap sker på av föreningen särskild blankett annars behandlas icke medlemskap av styrelsen. Max två personer kan beviljas medlemskap i samma bostadsrätt. Minsta tillåtna andel är 10%.

Namnskyltar
Styrelsen anmäler till fastighetsskötaren (Storholmen) att namn på port och dörr ska uppdateras vid nyinflyttning. Detta sker så fort överlåtelseavtalet (köpekontraktet mellan köpare och säljare) har godkänts av styrelsen.

Nycklar till port, källare och sopnedkast
För att kopiera upp nya nycklar till port, källare och sopnedkast behöver man ta med legitimation och åka till Safeteam (f.d. Vällingby Låsservice) som ligger på Fagerstagatan 18D, 163 53 Spånga.
Styrelsen måste ge godkännande innan du kan få en nyckel kopierad.
Vid förlust av tvättstugebricka, se avsnitt om Tvättstuga.

Ordningsregler
Styrelsen ber medlemmarna respektera hälsovårdsstadgans § 20, som gäller sanitär olägenhet för närboende genom osnygghet och störande ljud, såsom hög musik, arbetande tvätt- och diskmaskiner och klampande inomhus. Kontrollera även WC-spolningen så att inte WC-stolen står och tömmer med jämna mellanrum dygnet runt. Det skall vara lugnt och tyst i husen mellan kl 22.00 och 07.00.

Pantförskrivningar
Pantförskrivningar lämnas till kansliet för styrelsens underskrift. En avgift på 1000kr/pant, tas enligt stadgarna ut för denna tjänst.

Renovering
Kontakta styrelsen om ni planerar större projekt så som att ta ner väggar, köks- och badrumsrenoveringar, etc. Målning och tapetsering behöver inte meddelas till styrelsen. Samtliga renoveringar ska vara fackmannamässigt utförda. Hör gärna av er till oss på info@brfsyskrinet.se om ni är osäkra på vad som gäller.

Stadgar
Föreningens stadgar finns under Dokument.

Ta över eller lägga om lån
Kontakta din bank för mer information angående omläggning eller övertagande av lån som belastar bostadsrätten.

TV och bredband
Sedan 2017-03-01 är föreningens fastigheter anslutna till Stockholms stadsnät som ger alla medlemmar bredband om 200/200 Mbit som ingår i avgiften. För att få trådlöst internet behöver ni själva köpa en router som kopplas in till fiberkonvertern i det vita metallskåpet i hallen, i annat fall ansluter ni datorn direkt till fiberkonvertern.

För övriga frågor kontakta Stockholms Stadsnät.
Telefon: 08-501 220 10
E-post: kundtjanst@stosn.se
Helgfria vardagar 8.00-22.00, helgdagar 10.00-18.00

Kabel-TV kan beställas via Comhem

Tvättstuga
Föreningens tvättstugor ligger på Bergslagsvägen 19-21 och Brommabågen 13. Man går in med en elektronisk nyckelbricka (vid frågor om dessa kontakta info@brfsyskrinet.se). Vill man boka tid gör man det via bokningscentralen i tvättstugans entré. Det är möjligt att boka två pass samtidigt och totalt fem pass per månad. Boka gärna av er tvättid om ni fått förhinder, så att någon annan kan utnyttja tvättiden.

Tvättstugan städas en gång per vecka, men det är viktigt att var och en själv städar efter sitt tvättpass. Glöm inte luddfiltret i torktumlarna. Att vara rädd om föreningens gemensamma egendom gynnar oss alla!

Vid förlust av nyckelbricka, kontakta styrelsens ordförande via mail bertil@brfsyskrinet.se

Vår- och höststädning
Varje år kallar föreningen till vår- och höststädning en helg under april respektive oktober. Det brukar komma mycket folk till städdagarna. Tillsammans snyggar vi upp grönområdena inför sommaren, föreningen bjuder på kaffe, läsk, korv mm och vi har ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra.

Återvinning och sopsortering
Hushållssopor slängs i molock-kärlen vid Bergslagsvägen 19, 37 samt Brommabågen 21. Kompost slängs i hushållssoporna.
Tidningar och glas sorteras i kärlen som står vid det gula förrådet mellan Bergslagsvägen 13 och 15. Grovsopor kan slängas två gånger om året, under vårstädningen i maj och under höststädningen i oktober. Annars ligger Bromma Återvinningscentral ca två minuter bort med bil.

Observera att kärlen utanför Brommabågen 19 mot Brommaplan inte tillhör föreningen. De tillhör Familjebostäder.

Övrig sortering; metall, kartong, plast, etc. sorteras vid Åkeshovs återvinningsstation: