Trivselregler

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma

För att alla skall trivas och få ett trevligt boende i Syskrinet 14 krävs en del engagemang från var och en av bostadsrättsägarna. Vi tillsammans ingår i samma gemenskap av människor med samma intresse för vårt boende och vår boendemiljö.

Viktigt att tänka på är att Vi äger och förvaltar husen vi bor i och dess utomhusmiljö. Tillsammans skall vi se till att trivselfaktorn förblir hög och gemensamt sikta på förhöjd trivsel. Vi tillsammans ser efter så att våra trapphus, källargångar och utomhusmiljöer hålls rena från nedskräpning och förstörelse.

Till bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 hör också ett attraktivt och anrikt grönområde som Vi skall värna och vårda, inte bara för Vår egen skull utan också för att förvalta vårt arv av utomhusmiljön till nästkommande generationer.

För att upprätthålla detta krävs att alla tar sitt ansvar, visar varandra hänsyn och gemensamt följer föreningens trivselregler.

Boendemiljö och trivsel

Det skall vara tyst i bostadsområdet mellan kl 22.00 – 07.00, detta gäller både i bostaden och utomhus. Om en fest eller annan trevlighet planeras är det bra om dina närmsta grannar informeras i god tid innan fest hålls. Det går bra att sätta upp en lapp med information, i berörda portar gärna med tidpunkt för när festen beräknas vara slut. Acceptansen brukar öka markant om grannar har blivit informerade.

Tänk på att Ditt golv, är grannens tak och vi bor i lyhörda hus, vilket kräver eftertanke då vi ser på TV, lyssnar på radio, stereo, håller högljudda konversationer eller gör något annat som kan anses störande för nattfriden, mellan kl 22.00 – 07.00.

Störande grannar

Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl 22.00 – 07.00.

Om du blir störd av din granne, kontakta denne i första hand för att försöka lösa problemet. Lyckas inte detta, kontakta Polisen tfn 114 14. I detta skede bör du börja dokumentera störningarna så noga som möjligt. Observera att för att driva ett fall till vräkning krävs mycket noggrann dokumentation, gärna från flera medlemmar.  Vid skarpt läge ring 112.

Gemensamma utrymmen i trapphus och källare

Tillsammans ansvarar vi för våra entréer, trapphus, cykelrum och övriga gemensamma lokaler. Cyklar, barnvagnar eller annat otillåtet får alltså inte förvaras i porten, inte ens under en kort tid.

OBS! Tänk på att trapphuset och porten är din väg till frihet när olyckan är framme. Trapphusen skall vara fria från saker som kan hindra att människor snabbt kan ta sig ut. Trapphuset är också vid dessa tillfällen brandmyndighetens arbetsplats. Trapphus, trappor och källaringångar skall alltid vara fria från saker som kan hindra eller försvåra vid en evakuering.

Källare och lägenhetsförråd

Till Din lägenhet hör ett källarförråd, ditt källarförråd är märkt med ditt lägenhetsnummer. Du får inte använda andra medlemmars källarförråd utan deras tillstånd. Har du en skriftlig överlåtelse på det upplåtna källarförrådet, upphör den skriftliga överlåtelsen att gälla vid försäljning av tillhörande bostad.

Det är alltså inte tillåtet att ställa ifrån sig, förvara, magasinera eller slänga egendom i andra utrymmen än i sitt källarkontor. Saker som läggs i andra utrymmen, exempelvis utrymmen som kan se övergivna, tomma eller outnyttjade ut och som styrelsen inte på förhand godkänt, kan styrelsen fatta beslut att forsla bort och förverka. Det är alltså viktigt att vi förvarar våra personliga ägodelar på ett behörigt vis, i tilldelade källarförråd och cykelrum.

OBS! Det är i enlighet med brandmyndighetens rekommendation, att trappavsatsen vid källaringången och gångarna i källarna skall vara rena från bråte för brandmyndighetens inspektioner och brandutryckning.

Då du vistas i förrådet tänk på att det finns medlemmar på nedersta våningen som kan bli störda av diverse ljud, vänligen ha detta i åtanke när du vistas i källarförråden. Se till att dörren går i lås efter dig!

Säkerhet och ansvar

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage, tvättstugor och övriga dörrar till gemensamma lokaliteter är ordentligt låsta. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Porten är en väg in i trapphuset för oinbjudna personer. Tänk på att se till att porten är ordentligt stängt vid in- och ut passage. Hantera portkoden på ett respektfullt sätt för att även här försvåra att tillträde till trapphuset sker.

Meddela någon granne eller styrelsen om du tänkt resa bort och få på så sätt få hjälp med att hålla ögonen på din bostad.

När det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta omedelbart anmälas till fastighetsskötaren. I varje trappuppgång hänger en anslagstavla med aktuella telefonnummer, till Fastighetsägaren och felanmälan.

Rökning FÖRBJUDEN

Observera att det är totalt rökförbud i alla gemensamma utrymmen i samtliga hus. Röker du utomhus inom bostadsområdet var vänlig och plocka upp dina fimpar efter dig. Tänk även på att rökning på balkonger och uteplatser kan vara störande för dina grannar.

Gårdarna

Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade, så att de inte förorena lekparken, gångvägar eller grönområdena. Plocka upp efter din hund!

Det är inte tillåtet att parkera på vändplanerna. Bilar som står parkerade på vändplanerna kan hindra brandutryckningen att utföra sitt arbete och därmed förhindra arbetet med att rädda liv. Biltrafik på gångvägarna är endast tillåtet för personer som skall flytta, utryckningsfordon och för annan social service.

De fasta utomhusmöblerna är till för alla boende och de behöver inte förhandsbokas.

Grillning är endast tillåtet när det inte råder eldningsförbud. När Du använder föreningens grillar gör rent efter dig så att det ser trevligt ut för den som kommer efter Dig. Ett tips är att använda grillfolie under kolen så slipper du en massa arbete med att rengöra grillen.

Det finns flera piskställningar i området.

Förändringar och renoveringar                                                       

När det gäller väsentliga förändringar i din bostad måste man få styrelsens godkännande. Är du osäker på vad som räknas som väsentlig förändring, kontakta styrelsen.

Behöver du borra, spika eller utföra annat arbete som kan vara störande måste det utföras med hänsyn till övriga boende, tänk på att inte börja för tidigt på morgonen eller för sent på kvällen. Borrning är endast tillåten på följande tider: Måndag – Fredag kl 08.00 – 20.00, Lördag och Söndag kl 10.00 – 20.00. Det kan även vara trevligt att informera dina närmaste grannar vid en omfattande renovering.

Ska tvätt- eller diskmaskin installeras, måste en fackman göra detta.

Grovsopor efter renovering skall alltid avyttras skyndsamt av bostadsrättsägaren.  Återvinningsstationen är belägen i Bromma på Linta Gårdväg 16, öppettider: Måndag – Torsdag  kl 10.00–20.00, Fredag – Söndag kl 09.00–17.00 (Med reservation för ändringar till exempel under röda dagar)

Andrahandsuthyrning

Information samt ansökningshandlingar finns här

Balkonger och uteplatser

Hoppas att du kommer att trivas med din balkong eller uteplats. Föreningen strävar efter att både uteplatser och balkonger hålls snygga och inte drar till sig ogillande från grannar.

Balkongen:

Balkonger får inte glasas in, fasaden och balkongräcket hör till fastigheten och skall underhållas av föreningen. Parabolantenn får inte monteras fast på balkongens räcken eller i fasaden så att den riskerar att sticka ut från balkongen och kan falla ner, eller kan skada husets fasad.

Det är inte tillåtet att sätta upp markiser på sin balkong eller uteplats. Det är endast tillåtet att grilla med El-grill på din balkong, detta pga. brandrisk och hänsyn till grannar. Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen. Möbler skall förvaras så att de inte kan blåsa ner, det gäller även dynor. Mattor skakas och piskas inte på balkongen. Många balkonger vetter mot lägenheternas sovrum, så tänk gärna på detta när ni vistas där på mornar och kvällar.

Rökning är tillåten, men tänk på att visa hänsyn och fimpa i avsedd behållare på Din balkong.

Uteplatsen:

Uteplatsen är en del av föreningen med nyttjanderätt av den boende, det är alltså inte tillåtet att göra förändringar på din uteplats.

Uteplatsen skall skötas med förstånd och hållas snygg, det är inte tillåtet att använda uteplatsen som förråd. Möblemang på uteplats bör vara av utomhuskaraktär. Du har fått din plats och det är inte tillåtet att sprida ut sig mer än vad stenplattan är stor. Du själv ansvarar för underhåll av Din trappa. Hör av dig till styrelsen om du är osäker eller har frågor.

Tvättstugorna

Det är viktigt att vi följer de trivselregler som gäller för tvättstugan och att vi gör rent efter varje tvättpass. Vi gör rent i tvätt/sköljmedelsbehållarna, tömmer luddfiltret både i tvättmaskinen och torktumlarna, städar ut torkskåpen och torkar av bänkar, dörrhandtag och diskho, samt sopar och torkar golvet efter oss.

Sköter vi tvättstugemiljöerna kommer våra maskiner att hålla både bra och länge. Om något går sönder eller försvinner blir det vår gemensamma kostnad att återställa till ursprungligt skick. Vi släcker lamporna efter oss. Vid fel på maskiner felanmäl detta så snart det upptäcks.

Föreningen ansvarar inte för kvarglömda saker i tvättstugorna.