Container för grovsopor

En container för grovsopor kommer att finnas tillgänglig från fredag 5 juni till och med måndag 8 juni, vid Bergslagsvägen 30-31.

Här kan man slänga allt förutom elapparater och annat farligt avfall såsom vitvaror.

Vi ber er att rensa era förråd och hålla rent i de allmänna utrymmena (källargångar och trapphus) och måna om de nyrenoverade trapphusen.

Mattor, skor, barnvagnar, cyklar och blommor får inte finnas i trapphusen p.g.a. brandrisk.

Vi tipsar återigen om appen ”Tiptapp” om ni behöver hjälp med att transportera bort diverse saker.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Inställd vårstäddag

På grund av den rådande situationen gällande Covid-19 har styrelsen beslutat att inte anordna en städdag för föreningen under våren 2020.

Medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen vid frågor kring beslutet.

//Styrelsen

Stockholms Stad förändrar parkeringsregler på bergslagsvägen, samt enkelriktning

Stockholms Stad har 10:e Februari beslutat att:

Lokalgatan från Åkeshov till Brommaplan skall enkelriktas i östlig riktning. Detta gäller mellan 17:e Februari och 31:a Mars.

Det skall gälla stopp och parkeringsförbus på lokalgatans norra sida, mellan bergslagsvägen 3 och 43. Detta gäller mellan 17:e Februari och 17:e Mars.

Bilar får parkeras på lokalgatans södra sida, mot avgift. På tisdagar 08:00-16:00 råder parkeringsförbud även här. Detta gäller mellan 17:e Februari och 31:a Mars.

Vid frågor – kontakta Stockholms Stad.