Underhåll av bredband

Stokab kommer att göra ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse som kommer påverka förenigens bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 05.00-10.00 den 8 december.

Under tiden som arbetet utförs kommer föreningen få avbrott i
leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.


Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta Stokabs kundtjänst på 08-5012 20 10. Dom har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00.

Containrar för grovsopor

Två containrar för grovsopor kommer att finnas tillgängliga lördag 24 till söndag 25:e Oktober på Bergslagsvägen 5 och 35.

Här kan man slänga allt förutom elapparater och farligt avfall (t.ex. vitvaror).

Vi ber er att rensa era förråd och hålla rent i de allmänna utrymmena (källargångar och trapphus) och måna om de nyrenoverade trapphusen.

Mattor, skor, barnvagnar, cyklar och blommor får inte finnas i trapphusen p.g.a. brandrisk.

Vi tipsar återigen om appen ”Tiptapp” om ni behöver hjälp med att transportera bort diverse saker.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Uppsamlingstillfälle för nyckelutlämning

Måndag 19:e oktober klockan 17:00-20:00 kommer Alfredo och Bozena från styrelsen att finns i styrelsrummet i källaren vid tvättstugorna på Bergslagsvägen 19. Ta med tvättbricka för att komma in.

När: Måndag 19:e oktober, 1700-2000.

Var: Styrelserummet i källaren på Bergslagsvägen 19 (du kommer in med din tvättbricka)

Ta med: ID och Köpekontrakt (eller föreiningsavgiftsfaktura från Fastighetsägarna). Du som hyr i andra hand MÅSTE ha fullmakt från den du hyr av.

Inställd höststäddag

På grund av den rådande situationen gällande Covid-19 har styrelsen beslutat att inte anordna en städdag för föreningen under hösten 2020.

Information gällande container för grovsopor kommer vid senare tillfälle under hösten.

Medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen vid frågor kring beslutet.

Driftstörning för bredband

Stokab kommer att göra ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse som kommer påverka föreningens bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 00.00-06.00 den 14 september. Under tiden som arbetet utförs kommer föreningen få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.

Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta Stokabs kundtjänst på 08-5012 20 10. De har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00.