Förestående avgiftssänkning & gratis bredband

Styrelsen i Brf Syskrinet har beslutat att sänka avgifterna med 5% från och med 2017-07-01. Ambitionen är att föreningen ska ha avgifter som är lägre än liknande föreningar i närområdet och denna sänkning är ett första steg mot detta mål. Föreningen hade per den 21 dec 2016 10,7 miljoner i likvida medel på sparkontot. Dessa medel kommer att användas för att amortera ner ett av föreningens nuvarande lån, som löper ut 2017-06-02. Räntekostnaderna kommer därmed gå ner ytterligare och föreningens kostnadsmassa minskas.

Styrelsen har även beslutat att ansluta föreningens fastigheter till ett blixtsnabbt fibernät som ger alla medlemmar gratis bredband om 200/200 mbit per 2017-03-01. För er som inte redan sagt upp ert befintliga bredbandsabonnemang, rekommenderar vi att ni gör så snarast möjligt.

 

God jul och gott nytt år från Styrelsen!

 

god-jul-och-gott-nytt-ar

Årsredovisning 2015 är äntligen här!

Nu finns årsredovisningen för 2015 tillgänglig och vi lägger ytterligare ett framgångsrikt år bakom oss, med många förbättringsprojekt och en mycket glädjande ekonomisk utveckling. Mer information kommer inom kort.

Vid frågor, kontakta Joakim Holmquist, Kassör, joakim@brfsyskrinet.se

[wpfilebase tag=file id=24 /]

 

Hyresfri månad under December 2016

Till följd av ett kraftigt likviditetsöverskott som uppkommit i samband med att föreningen omvandlat och avyttrat lägenheter, har styrelsen bestämt att december månad under 2016 ska vara avgiftsfri för alla medlemmar.

Per den 22 februari har föreningen 9,5 miljoner i likvida medel. Detta trots att vi under juni 2015 amorterade 9 miljoner på existerande lån. På grund av den kraftigt förbättrade ekonomin, erbjöds de nya lånen till den mycket fördelaktiga fasta räntan om 0,8%.

Mer information kommer i samband med årsredovisningen för 2015

 

Årsredovisning 2014 Brf Syskrinet

Årsredovisningen för 2014 är nu klar. [wpfilebase tag=file id=21 /]

Det är mycket glädjande att föreningens hårda arbete med ekonomin gett utdelning. Per den 11 Maj 2015 har föreningen 10.3 miljoner i likvida medel och äger därutöver 28 hyresrätter.

Den stora och växande kassan kommer att användas för ytterligare amorteringar av långfristiga lån. Givet föreningens kraftigt förbättrade ekonomiska position, har nya lån erbjudits till förmånliga räntor som kommer att reducera räntekostnaderna signifikativt.

Det finns inga planer på avgiftshöjningar. Styrelsens mål är att avgifterna per kvm ska vara lägre än genomsnittet för jämförbara bostadsrättsföreningar i Bromma.  Det kan innebära att avgifterna på sikt kommer att sänkas i takt med att föreningen omvandlar sitt dolda kapital av hyresrätter till likvida medel och upplåter hyresrätterna till bostadsrätter.

Mvh Styrelsen
Vid frågor, kontakta Joakim Holmquist, Kassör, joakim@brfsyskrinet.se