Information från köpestämman 090217

Hej Grannar,

Den 17 februari hölls en extra föreningsstämma där vi röstade om den ekonomiska planen samt om köp av fastigheten. Den ekonomiska planen godkändes vid stämman. Vid omröstningen om förvärv av fastigheten så blev resultatet 81 st Ja och 11 st Nej röster, resten var ogiltiga eller så hade vi inte fått något svar från hyresgästen. 

För att köpet ska gå igenom krävs en kvalificerad majoritet dvs att 2/3 av de boende röstar ja (100 st), det är flertalet av er hyresgäster som vi ännu inte har kommit i kontakt med och vi behöver era fullmakter för att kunna hålla ytterligare  en stämma där vi röstar igenom köpet av fastigheten. Ni som är intresserade av bildandet av en bostadsrättsförening och som ännu inte har lämnat in en fullmakt ta gärna kontakt med oss via mail eller telefon, våra kontaktuppgifter hittar ni under Kontakt.

Vi i arbetsgruppen för ombildning kommer nu att fortsätta vårt arbeta med att samla in fullmakter och när vi har fått in tillräckligt många Ja-röster så kommer en ny stämma att hållas.

Inbjudan till köpestämma

Hej Grannar,

Den 17 februari kommer en köpestämma att gå av stapeln i församlingssalen, Bromma Baptistförsamling, Drottningholmsvägen 400. Samtliga dokument samt presentationer från tidigare möten hittar ni under fliken Dokument.

På onsdag (4/2) och torsdag (5/2) mellan 19:00 och 20:00 kommer vi att finnas i stora tvättstugan på Bergslagsvägen för att ta emot fullmakter samt svara på eventuella frågor. Som vanligt kan ni även slå oss en signal eller skicka ett mail om ni har några frågor eller funderingar, våra kontaktuppgifter hittar ni under Kontakt

Information om köpestämman

Hemsidan kommer att uppdateras inom kort med ytterliggare information om den extra föreningsstämman som hålls 18:30 tisdagen den 17 februari i församlingssalen, Bromma Baptistförsamling, Drottningholmsvägen 400.

Ärenden som kommer att tas upp vid stämman är:

– Fastställande av  ekonomisk plan

– Omröstning rörande köp av fastighet 

Ladda ner ekonomisk plan

Informationsmötet den 9 december

Den 9 december hölls ett informationsmöte om Brf Syskrinet!

Vid mötet behandlades:

– Vad som har hänt sedan sist
– Bostadsrätt och formkrav – en repetition
– Förslag till ekonomisk plan
– Boendekostnader baserat på förslaget
– Vad som händer framöver

Presentationen från mötet samt ekonomiska kalkyler finner ni här: Dokument.

Vid mötet samlades det även in preliminära intresseanmälningar (ej bindande) för förvärv av fastigheten, denna intresseanmälan finns också under fliken Dokument.

Inbjudan

Varmt välkommna till informationsmöte gällande en eventuell
ombildning till bostadsrätt!

Tisdagen den 9 december, klockan 18:30 kommer ett informationsmöte angående eventuell ombildning till bostadsrätt att hållas i Bromma Baptistförsamling på Drottningholmsvägen 400. 

På mötet informeras om vad en ombildning till bostadsrätt innebär och hur det kan gå till. Styrelsen kommer även att presentera ett förslag till ekonomisk plan för ett övertagande och sina planer för området.

För att kunna delge informationen även till ej närvarande kommer styrelsen att anteckna deltagarna. Mötet är riktat till hyresgäster i fastigheten och medlemmar i bostadsrättsföreningen Syskrinet 14.