Värdering

Ombildningsprojektet tar längre tid än vi hoppats på.

Detta beror i huvudsak på Familjebostäders långa kölista för bostäder under ombildning. Man kan läsa och följa status på Familjebostäders hemsida HÄR. Några bostadsrättsföreningar har redan fått pris på sina fastigheter och dessa varierar mellan 15 515 (Bromma) och 29 204 (Kungsholmen) per kvadratmeter bostadsyta. Genomsnittspriset ligger på 20 582 kr och medianen ligger på
19 027 kr. Direktlänk till listan på inkomna intresseanmälningar finns
HÄR. Direktlänk till listan på väderade fastigheter finns HÄR (Excel-filer).

Status 080130

Efter mailväxling med Familjebostäders utredare lutar det mot att en värdering kommer att ske innan juli 2008.

”Med den anhopning av intresseanmälningar tar processen ca ett år och er ansökan kom in till oss 2007-06-15. Vi har gått igenom vår ärendebalans och gjort den bedömningen att alla föreningar som uppfyller majoritetskraven och inkommit till oss före 2007-07-01 ska värderas fram till och med juni 2008, förutsatt att det inte är några speciella problem med fastigheten Syskrinet”

Status 080106

Tyvärr har vi inte hört något nytt gällande värderingen ännu, vi var i
kontakt med vVD på Familjebostäder under december då vi är många som tycker att processen tar lång tid . Familjebostäder är det kommunala bolag som hittills har genomfört minst antal värderingar i jämförelse med andra kommunala bolag, som svar fick vi att:

”Familjebostäder sålde flest fastigheter av samtliga bolag förrförra
mandatperioden. Vi har många komplicerade fastigheter kvar i vårt
bestånd (i jämförelse med övriga bolag). Det kan vara en förklaring”

men att:
”Vi behandlar ärendena i den takt vi bara förmår – jag försäkrar dig”