Välkommen till Brf Syskrinet 14´s årsstämma 2017

Plats: Famnen, Stopvägen 120

Tid: Tisdagen den 13/6 kl 19.00

Ev.motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 6/6. Vänligen maila till info@brfsyskrinet.se eller lägg i föreningens brevlåda på bergslagsvägen 19, källarplan.

Vi ses!

Hälsningar,

Styrelsen,