Förestående avgiftssänkning & gratis bredband

Styrelsen i Brf Syskrinet har beslutat att sänka avgifterna med 5% från och med 2017-07-01. Ambitionen är att föreningen ska ha avgifter som är lägre än liknande föreningar i närområdet och denna sänkning är ett första steg mot detta mål. Föreningen hade per den 21 dec 2016 10,7 miljoner i likvida medel på sparkontot. Dessa medel kommer att användas för att amortera ner ett av föreningens nuvarande lån, som löper ut 2017-06-02. Räntekostnaderna kommer därmed gå ner ytterligare och föreningens kostnadsmassa minskas.

Styrelsen har även beslutat att ansluta föreningens fastigheter till ett blixtsnabbt fibernät som ger alla medlemmar gratis bredband om 200/200 mbit per 2017-03-01. För er som inte redan sagt upp ert befintliga bredbandsabonnemang, rekommenderar vi att ni gör så snarast möjligt.

 

God jul och gott nytt år från Styrelsen!

 

god-jul-och-gott-nytt-ar