Hyresfri månad under December 2016

Till följd av ett kraftigt likviditetsöverskott som uppkommit i samband med att föreningen omvandlat och avyttrat lägenheter, har styrelsen bestämt att december månad under 2016 ska vara avgiftsfri för alla medlemmar.

Per den 22 februari har föreningen 9,5 miljoner i likvida medel. Detta trots att vi under juni 2015 amorterade 9 miljoner på existerande lån. På grund av den kraftigt förbättrade ekonomin, erbjöds de nya lånen till den mycket fördelaktiga fasta räntan om 0,8%.

Mer information kommer i samband med årsredovisningen för 2015