Årsredovisning 2014 Brf Syskrinet

Årsredovisningen för 2014 är nu klar. [wpfilebase tag=file id=21 /]

Det är mycket glädjande att föreningens hårda arbete med ekonomin gett utdelning. Per den 11 Maj 2015 har föreningen 10.3 miljoner i likvida medel och äger därutöver 28 hyresrätter.

Den stora och växande kassan kommer att användas för ytterligare amorteringar av långfristiga lån. Givet föreningens kraftigt förbättrade ekonomiska position, har nya lån erbjudits till förmånliga räntor som kommer att reducera räntekostnaderna signifikativt.

Det finns inga planer på avgiftshöjningar. Styrelsens mål är att avgifterna per kvm ska vara lägre än genomsnittet för jämförbara bostadsrättsföreningar i Bromma.  Det kan innebära att avgifterna på sikt kommer att sänkas i takt med att föreningen omvandlar sitt dolda kapital av hyresrätter till likvida medel och upplåter hyresrätterna till bostadsrätter.

Mvh Styrelsen
Vid frågor, kontakta Joakim Holmquist, Kassör, joakim@brfsyskrinet.se