Informationsmöte

Igår hölls ett informationsmöte om den eventuella ombildningen till bostadsrätt. Stefan Engberg fråm Forum Affärsutveckling informerade om förslaget vi har fått från Familjebostäder, vad en ombildning till bostadsrätt innebär och hur det kan gå till samt en första kalkyl baserad på det erbjudande vi fått.
För er som inte kunde delta finner ni samtliga utdelade dokument under fliken
Dokument.