Status 080130

Efter mailväxling med Familjebostäders utredare lutar det mot att en värdering kommer att ske innan juli 2008.

”Med den anhopning av intresseanmälningar tar processen ca ett år och er ansökan kom in till oss 2007-06-15. Vi har gått igenom vår ärendebalans och gjort den bedömningen att alla föreningar som uppfyller majoritetskraven och inkommit till oss före 2007-07-01 ska värderas fram till och med juni 2008, förutsatt att det inte är några speciella problem med fastigheten Syskrinet”