Status 080106

Tyvärr har vi inte hört något nytt gällande värderingen ännu, vi var i
kontakt med vVD på Familjebostäder under december då vi är många som tycker att processen tar lång tid . Familjebostäder är det kommunala bolag som hittills har genomfört minst antal värderingar i jämförelse med andra kommunala bolag, som svar fick vi att:

”Familjebostäder sålde flest fastigheter av samtliga bolag förrförra
mandatperioden. Vi har många komplicerade fastigheter kvar i vårt
bestånd (i jämförelse med övriga bolag). Det kan vara en förklaring”

men att:
”Vi behandlar ärendena i den takt vi bara förmår – jag försäkrar dig”