Containrar för grovsopor

Två containrar för grovsopor kommer att finnas tillgängliga 22:a till 25:e oktober på vändplanerna vid Bergslagsvägen 5 och 35.

Här kan man slänga allt utom elapparater och farligt avfall. Exempel på saker som inte får slängas i containrarna är elektroniska och elektriska apparater, batterier, vitvaror, målarfärg, kemikalier och liknande.

Vi ber er att rensa era förråd och hålla rent i de allmänna utrymmena (källargångar och trapphus) och måna om de nyrenoverade trapphusen.

Mattor, skor, barnvagnar, cyklar och blommor får inte finnas i trapphusen p.g.a. brandrisk.

Vi tipsar om appen ”Tiptapp” om ni behöver hjälp med att transportera bort diverse saker.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen