Inställd höststäddag

På grund av den rådande situationen gällande Covid-19 har styrelsen beslutat att inte anordna en städdag för föreningen under hösten 2020.

Information gällande container för grovsopor kommer vid senare tillfälle under hösten.

Medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen vid frågor kring beslutet.