Inställd vårstäddag

På grund av den rådande situationen gällande Covid-19 har styrelsen beslutat att inte anordna en städdag för föreningen under våren 2020.

Medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen vid frågor kring beslutet.

//Styrelsen