Stockholms Stad förändrar parkeringsregler på bergslagsvägen, samt enkelriktning

Stockholms Stad har 10:e Februari beslutat att:

Lokalgatan från Åkeshov till Brommaplan skall enkelriktas i östlig riktning. Detta gäller mellan 17:e Februari och 31:a Mars.

Det skall gälla stopp och parkeringsförbus på lokalgatans norra sida, mellan bergslagsvägen 3 och 43. Detta gäller mellan 17:e Februari och 17:e Mars.

Bilar får parkeras på lokalgatans södra sida, mot avgift. På tisdagar 08:00-16:00 råder parkeringsförbud även här. Detta gäller mellan 17:e Februari och 31:a Mars.

Vid frågor – kontakta Stockholms Stad.