Renovering av trapphus och gemensamma ytor

7:e januari 2020 kommer ett omfattande renoveringsarbete av alla föreningens trapphus och tvättstugor att påbörjas.

Information om renoveringen kommer löpande att sättas upp i trapphusen.

Renoveringen innebär att golven samt vissa portdörrar renoveras, väggar och trappräcken etc. kommer målas om. Även el, armaturer, dörrstoppar etc kommer bytas ut.

Styrelsen vill samtidigt passa på att påminna alla boende om att all förvaring av saker i trappusen samt i andra gemensamma ytor är förbjuden. Ifall saker ändå förvaras i gemensamma ytor kan de komma att flyttas utan förvarning för att inte störa renoveringen. Föreningen kommer inte att ta ansvar för eventuella skador på saker som flyttas till annan plats.

Vid frågor gällande renoveringen kontakta styrelsen på info@brfsyskrinet.se.

English version:

On the 7th of January a larger renovation of shared spaces in the housing association will begin.

Information about this will be posted continuously in the stairwells.

The board wants to remind all tenants that all storage is forbidden in shared spaces. Items stored in shared spaces may be moved without warning to allow the renovation to proceed. The housing association will not be held liable for any damages that occur if stored items need to be moved.

Any questions about the renovation can be sent to info@brfsyskrinet.se.