Stockholms Stad förändrar parkeringsregler på bergslagsvägen, samt enkelriktning

Stockholms Stad har 10:e Februari beslutat att:

Lokalgatan från Åkeshov till Brommaplan skall enkelriktas i östlig riktning. Detta gäller mellan 17:e Februari och 31:a Mars.

Det skall gälla stopp och parkeringsförbus på lokalgatans norra sida, mellan bergslagsvägen 3 och 43. Detta gäller mellan 17:e Februari och 17:e Mars.

Bilar får parkeras på lokalgatans södra sida, mot avgift. På tisdagar 08:00-16:00 råder parkeringsförbud även här. Detta gäller mellan 17:e Februari och 31:a Mars.

Vid frågor – kontakta Stockholms Stad.

Planerad avstängning av fjärrvärme och varmvatten

Information från Stockholm Exergi:

Vi behöver reparera en läcka på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: från 2020-02-11 23:00 till 2020-02-12 03:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Vi ber dig i god tid informera dina hyresgäster i området om avbrottet. Det är särskilt viktigt att informera de som är beroende av varmvatten som exempelvis frisörer, fotolabb eller förskolor om avbrottet. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. Vid upplevda problem kan det också vara bra om fastighetens tekniska förvaltning kontrollerar att anläggningen återgått till normal funktion. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Hälsningar Styrelsen

Renovering av trapphus och gemensamma ytor

7:e januari 2020 kommer ett omfattande renoveringsarbete av alla föreningens trapphus och tvättstugor att påbörjas.

Information om renoveringen kommer löpande att sättas upp i trapphusen.

Renoveringen innebär att golven samt vissa portdörrar renoveras, väggar och trappräcken etc. kommer målas om. Även el, armaturer, dörrstoppar etc kommer bytas ut.

Styrelsen vill samtidigt passa på att påminna alla boende om att all förvaring av saker i trappusen samt i andra gemensamma ytor är förbjuden. Ifall saker ändå förvaras i gemensamma ytor kan de komma att flyttas utan förvarning för att inte störa renoveringen. Föreningen kommer inte att ta ansvar för eventuella skador på saker som flyttas till annan plats.

Vid frågor gällande renoveringen kontakta styrelsen på info@brfsyskrinet.se.

English version:

On the 7th of January a larger renovation of shared spaces in the housing association will begin.

Information about this will be posted continuously in the stairwells.

The board wants to remind all tenants that all storage is forbidden in shared spaces. Items stored in shared spaces may be moved without warning to allow the renovation to proceed. The housing association will not be held liable for any damages that occur if stored items need to be moved.

Any questions about the renovation can be sent to info@brfsyskrinet.se.